skip to Main Content

Yoksulluğu ve dengesizliği kuşatmanın ve yok etmenin tek çaresi bilgi, beceri, ahlak yönünden bunu başarmaya istekli ve muktedir bir insan gücü envanterine sahip olabilmektedir. Bu envanter ise, yaygın ve yeterli bir eğitim düzeni ve sunumuyla sağlanabilir.

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı TOVAK, (www.tovak.org) bu anlayışla yola çıkarak, çağdaş, adil ve müreffeh bir ülke ve toplum için gönüllü bilim, eğitim, kültür hizmetleri sunan kaynaklardan biri olabilmek amacıyla, 1993 yılında kurulmuştur.

TOVAK’ın genel giderleri ve kurumsal gelişimi için ihtiyaç duyduğu kaynaklar, büyük ölçüde, TOVAK vakfiyelerinin mal ve hizmet satışı gelirlerinden karşılanır. %100 vakıf şirketi olan Tovak İşlikleri Sanat Ürünleri Limited Şirketi de, TOVAK vakfiyelerinden biridir.

Tovak İşlikleri’nin birinci amacı, TOVAK bünyesinde projesi hazırlanmakta olan “İŞLİK OKULLAR” için maddi kaynak oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda, füzyon cam ve seramik üretiminde uzman sanatçı kadromuz ile tasarıma dayalı, çoğunlukla sipariş üzerine işler üretmekteyiz.

Tam donanımlı atölyelerimiz, mimari bütünlüğü gözeterek, tasarım aşamasından, üretim ve montaj aşamasına kadar tüm süreçleri üstlenecek kapasitededir. Hedefimiz, butik üretimlerimizle, profesyonel ve sürdürülebilir nitelikte bir tedarikçi olarak, yapı sektöründeki yerimizi büyütmektir.

TOVAK İşliklerinin ikinci amacı ise, kentsel ve yapı ölçeğinde kullanılabilecek, sanatsal ve fonksiyonel ürünler üreterek yaşam alanlarına estetik değer katmaktır. Müşterilerimiz, bu katkımızın yanı sıra, vakfiye niteliğindeki TOVAK İşlikleri ile yaptıkları alışveriş ile, TOVAK projelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

TOVAK İşlikleri ayrıca, füzyon cam ve seramik sanatına ilgi duyan ve öğrenme hevesi taşıyanlara yönelik, dönemsel workshop’lar ve kurslar düzenlemektedir. Workshop ve kurs duyuruları için, lütfen Facebook ve Instagram sayfalarımızı takip ediniz ya da doğrudan bizimle iletişime geçiniz.

Back To Top